Friday, 30 March 2012

আড়কাঠি


                                                         কালিম্পং ,দার্জিলিং পাহাড়েপাহাড়ে
                                                          চোখে চোখ ঠিকরায় ঘৃণার আবর্ত

                                                 বিভেদের কুনাট্যে পায়ে কুড়ুল,
                                                  ভাঙ্গ ও খেলিয়ে যাও , সাহেব
                                                  সুবোর ফেলে যাওয়া জুতোয় পা ,
                                                   ঠাট মেরে যতটুকু আটাতে চাও
                                                   খাপে খাপ ,বদলাবে না কিছুই
                                                   আরও পাঁচটি লুটেরা জমাটি
                                                    খেলায় পাশার দান সঠিক ঘরে,
                                                    নিমিলিত চোখের সরলতা জানবেও
                                                     না কেমন নিপুণ মাপে বসে যাবে
                                                     লোহার জুতো ,আগুনের ঘেরাটোপে
                                                      বনসাই ভালবাসা ,আমার তোমার
                                                      চোখের মনিতে আড়কাঠি ।
                                    
                                


2 comments: